Data scientistka – cyfrowy nomad – Kasia Hewelt – Codilime

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmowa z Katarzyną Hewelt – Data scientist z firmy Codilime

Poruszamy takie tematy jak:
– praca jako cyfrowy nomad
– kłopoty z zasilaniem i dostępem do internetu
– zanieczyszczenie powietrza w RPA
– początki Kasi w data science
– nauka programowania na bootcampach
– nieudane i pomyślne rozmowy kwalifikacyjne
– zmiana kariery i przejście do data science
– wypalenie zawodowe
– chatboty oparte o LLM
– zastosowania chatbotów
– zapętlanie się LLMów
– prompty, temperatura, dopracowywanie działania botów
– Claude3 / Anthropic
– introwertycy i ekstrawertycy w data science
– wpływ wystąpień publicznych na karierę w data science
– stereotypy w branży technologicznej
– kobiety w data science
– jak zostać cyfrowym nomadem w data science

Przydatne linki:

Artykuły Kasi:
https://codilime.com/blog/author/katarzyna-hewelt/

Instagram Kasi
https://www.instagram.com/kasiahkas/

Private Slack Chatbot
https://www.youtube.com/watch?v=-KymSCIeVso&t=56s&ab_channel=CodiLime

Sentiment Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=yeqcIrnAdVE&t=250s&ab_channel=CodiLime

Claude3 vs. GPT4 CLAUDE 3 vs. GPT-4 – LLM comparison
https://www.youtube.com/watch?v=qr3ektnGxac

Dołącz do rozmowy