Czy chcemy gonić USA w AI – Michał Krzykawski

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmawiam z dr Michałem Krzykawskim z Uniwersytetu Śląskiego

Poruszamy takie tematy jak:
– czy alternatywą dla gonitwy za USA jest skansen podobny do Kuby
– brak koncentracji
– zmiany społeczne wynikających z korzystania z AI
– zmiana sposobu oceny działalności firm
– zmiany klimatu i wymierania ludzkości
– determinizmu technologicznego
– trafności przewidywania przyszłości
– współpracy między filozofami a inżynierami
– budowania produktów AI biorących pod uwagę skutki psychologiczne
– narracjach budowanych przez firmy AI
– różnicach w patrzeniu na AI przez firmy i instytucje publiczne jak np. uniwersytet

Michał Krzykawski – pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (https://ccts.us.edu.pl/).
Autor i współautor wielu prac z zakresu współczesnej filozofii techniki, filozofii społecznej i teorii krytycznej. Założyciel i redaktor serii wydawniczej Techniki, Technologie, Technosfera (https://ttt.us.edu.pl/).
Wiceprezes Fundacji Pracownia Współtwórcza. Kontakt: michal.krzykawski@us.edu.pl.

Esej:
https://2022.biennalewarszawa.pl/from-a-new-question-concerning-technology-to-a-new-political-economy-in-the-age-of-high-performance-computing-machines/

Wykład:
https://www.youtube.com/watch?v=TcxQl7R1iHc&ab_channel=GaleriaArsena%C5%82

Artykuł naukowy:
https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/14506/11484

Wspomniane książki:
Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?, red. Jerzy Hausner, Michał Krzykawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023 (premiera wrzesień)

Konieczna bifurkacja. Nie ma alternatywy” red. Bernarda Stiegler i Kolektyw Internacja, tłum. Michał Krzykawski, Karolin Lebek, Miłosza Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.
Fragment książki: http://machinamysli.org/konieczna-bifurkacja-nie-ma-alternatywy-fragment/.


Dołącz do rozmowy