MLops – plaftorma czy pojedyncze komponenty – Jakub Czakon – Neptune AI

Wystąpił  Jakub Czakon – CRO (Chief Revenue Officer) z firmy Neptune AIWywiad prowadził
Michał Dulemba

Rozmawiamy m.in. na temat:
 – jak powstał Neptune.ai
– do kogo skierowany jest Neptune.ai
– o ogromnej skali eksperymentów w reinforcement learning
– komu przydaje się skalowalność w trackowaniu eksperymentów
– z kim konkurujesz budując produkt dla inżynierów ML
– czy rzeczy oczywiste teraz, były rzeczywiście oczywiste kilka lat temu
– jakie elementy platform MLops naturalnie łączą się ze sobą

Dołącz do rozmowy