Nowy podcast na temat AI – “Stack more layers” – Maria Janicka

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmowa z Marią Janicką (AI researcher) z firmy Synerise.

Rozmawiamy m.in na temat:
– projektu Monad do przetwarzania danych eventowych / budowy uniwersalnych profili użytkownika
– jak humanistka może trafić do branży “AI”
– podkaście “Stack more layers”
– budowie społeczności AI w Polsce
– czy “Stack more layers” to content marketing czy głębsza misja członków zespołu
– początkach doświadczeń podcastowych
– robieniu małych kroków poza strefę komfortu

Stack More Layers:
https://www.youtube.com/@stackmorelayersanaipodcast4957
https://open.spotify.com/show/54em7iZElSnU2EN8oaFUsN?si=fb369ad159a1442c

SAIR:
https://sair.synerise.com/
https://twitter.com/SAIRblog

Maria:
https://www.linkedin.com/in/maria-janicka-401042155/

Dołącz do rozmowy