Praktyczny machine learning w Capgemini – Ruslan Korniichuk

Rozmawiamy m.in. o:

  • praktycznym podejściu do etyki w machine learning
  • jak sprawnie realizować projekty z komponentem ML
  • niepotrzebnym komplikowaniu doktoratu i publikacji naukowych
  • tzw. tradycyjnym NLP i wykorzystaniu tych technik do predykcji konwersji
  • firmie Capgemini oraz Landingi (https://landingi.com)

W roli gościa wystąpił Ruslan Korniichuk – Lead IT Architect z Capgemini
Rozmowę prowadził Michał Dulemba

Dołącz do rozmowy