Search i QnA po polsku, fan LEGO – Piotr Rybak

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmowa z Piotrem Rybakiem – NLP researcherem w PAN w Instytucie Podstaw Informatyki

Rozmawiamy min.:

– najlepszych praktykach w budowaniu systemów typu “Retrieval”
– jak trenować modele do tworzenia embeddingów
– o budowie datasetów, tłumaczeniu angielskich i scrapowaniu
– o tym czy LLMy mogą ukrywać przed nami swoją świadomość
– czy proste rzeczy są naprawdę proste i czy są łatwe do zrozumienia
– o różnicach w wiedzy na temat polskich i angielskich QnA
– modelach Silver Retriever,
– datasetach MAUPQA i POLQA
– aplikacji do rozpoznawania klocków LEGO

Przydatne linki:
Papers with code:
https://paperswithcode.com/search?q=author%3APiotr+Rybak

model Silver Retriever
https://huggingface.co/ipipan/silver-retriever-base-v1

datasety Polqa i Maupqa
https://huggingface.co/datasets/ipipan/polqa
https://huggingface.co/datasets/ipipan/maupqa

Aplikacja do rozpoznawania klocków LEGO:
https://brickognize.com/

Dołącz do rozmowy