Czy mysz ma w mózgu neuronowe sieci konwolucyjne – Paweł Pierzchlewicz

Rozmawiamy m.in o:
– pakiecie deep cut lab do estymacji pozy
– czytaniu impulsów z mózgu myszy
– podobieństwie pomiędzy sieciami CNN a neuronami w mózgu myszy
– poprawianiem efektywności sieci neuronowych
– bazie wiedzy, która może poprawić skuteczność modeli językowych

W trakcie rozmowy wspominam o wykładzie:
 https://www.nlpsummit.org/black-box-ai-no-thanks/
i profesorze Sergeiu Nirenburgu

Drobna korekta
– w 12:55-13:10 Paweł mówi o gaborach u myszy  sprostowanie : chodziło jednak o małpę 

Gościem był Paweł Pierzchlewicz

Dołącz do rozmowy