Inicjatywy Eye for AI i hear AI – Sylwia Majchrowska

Rozmawiamy m.in o
– czym są inicjatywy hearAI oraz EyeForAi
– jak tworzy się datasety do wykrywania mikrobów w przemyśle spożywczym
– jak wygląda staż w firmach zajmujących się sztuczną inteligencją w Szwecji
– o wsparciu hear.ai przez Women in AI i Voicelab
– jak zachęcać dzieci (dziewczynki w szczególności) do nauki programowania
– o opóźnieniach w zatwierdzaniu/ewaluacji publikacji naukowych
– o firmie Migam (nie pada ta nazwa, ale opowiadam o tym czym się zajmują)
– o narzędziu TorchScript pomagającym na styku pytorch i C#
– notacji HamNoSys

Wystąpiła Sylwia Majchrowska

Dołącz do rozmowy