Czy przemysł potrzebuje uczenia maszynowego – Krakowski Park Technologiczny – Bartosz Józefowski

Wystąpił Bartosz Józefowski – wicedyrektor działu do spraw przemysłu 4.0 w Krakowskim Parku Technologicznym

Rozmawiamy m.in. na temat:
– czym jest Krakowski Park Technologiczny
– rodzajów i poziomów współpracy pomiędzy KPT a firmami
– współpracy pomiędzy firmami ML a przemysłem
– logistyki / intralogistyki i wyzwaniach dla branży uczenia maszynowego
– raportu “Radar” na temat młodych nowoczesnych firm proponujących rozwiązania dla przemysłu (w tym firmy machine learningowe)
– podejścia MLowców do firm przemysłowych obracających setkami mln złotych
– predictive maintence i współpracy na linii algorytm – wieloletni specjalista w tej dziedzinie
– innych hubów innowacji w Polsce

Dołącz do rozmowy