Metody wyjaśnialnego AI – Ania Kozak (grupa MI2)

Część druga rozmowy z Anią Kozak z grupy MI2. W tym odcinku poruszamy szczegóły takich metod XAI dzieląc je na grupy i pokazując ich użycie.

Globalne metody XAI
– permutacyjna ważność zmiennych (metoda globalna)
– partial dependence plot (pdp) – krzywe pokazujące średnią odpowiedź modelu

Lokalne metody XAI
– metoda “Shapley values” (wartości Shapley-a)
– metoda breakdown

Rozmawiamy również na takie tematy jak:
– na jakich częściach danych używamy metod typu ‘explainable machine learning’
– jakie ciekawostki w danych możemy odkryć używając metod wyjaśnialności

MI2
https://www.mi2.ai/
https://www.linkedin.com/company/mi2datalab
https://www.facebook.com/MI2DataLab

Dołącz do rozmowy