Co widzi Twoja sieć konwolucyjna – Weronika Hryniewska (grupa MI2)

Rozmawiamy m.in. na temat:
– jak metoda LIME ( Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) może pomóc w weryfikacji modeli pracujących na danych “obrazkowych”
– jakie dodatkowe opcje daje pakiet LimeCraft w porównaniu do “zwykłego” Lime
– pakietu Innvestigate
– zdjęć medycznych płuc
– wspomaganiu lekarzy radiologów w diagnozach
– jak ocenić czego uczy się model typu CNN (convolutional neural network)


pakiet iNNvestigate: 
https://github.com/albermax/innvestigate

pakiet Lime
https://github.com/marcotcr/lime

metoda LIMEcraft:
https://arxiv.org/abs/2111.08094
https://github.com/MI2DataLab/LIMEcraft
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320321002223

Dołącz do rozmowy