Konferencja Hiperautomatyzacja i rola AI w biznesie – prof. Andrzej Sobczak

Gościem był profesor SGH dr hab. Andrzej Sobczak
Rozmawiamy m.in:

  • czym jest hiperautomatyzacja i jak rozumieć słowo robot w kontekście oprogramowania
  • o najciekawszych elementach konferencji – najciekawszych prezentacjach, konkursie Mocarze hiperautomatyzacji oraz ogłoszenia typu szukam pracy/dam pracę
  • trudnościach przy wdrażaniu automatyzacji / AI w firmach w Polsce
  • tzw “metahumans” czyli generowanym spersonalizowanym video z wizerunkiem osoby, mówiącej to co zostało przesłane w skrypcie
    (polecane narzędzie: https://www.synthesia.io/ )
  • zmianach na rynku pracy i uniwersalnym dochodzie
  • automatycznym generowaniu kodu przy użyciu narzędzi Microsoftu

Konferencja Hiperautomatyzacja
https://hiperautomatyzacja.pl/

Grupa Liderzy AI
https://www.liderzy.ai/

Robonomika
https://robonomika.pl
Dołącz do rozmowy