Stopniowe wdrażanie MLOPS w projektach computer vision

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmawiam z Konradem Łydą z firmy DataArt. Poruszamy takie tematy jak:

 • newsletter/strona Uczymy Maszyny prowadzona przez Konrada
 • korzystanie z pakietu Airflow do automatyzacji wybranych elementów pipelinu ML
 • standaryzację projektów typu wizja komputerowa (“computer vision”)
 • niedziałające przypadki brzegowe (“edge case”), które nieświadomi użytkownicy podnoszą jako dowód, że model nie działa
 • programowanie w parach (“pair programming”) w branży ML
 • budowanie świadomości na temat ML wewnątrz organizacji
 • przenoszenie ciekawych schematów pomiędzy różnymi językami programowania
 • podejmowanie decyzji w projektach informatycznych
 • krótkie pętle zwrotne przyspieszające pracę
 • równowaga pomiędzy zoomem, czasem pracy wspólnej i pracy głębokiej (“deep work / deep focus work”)
 • weryfikację ścieżek przy użyciu niewielkich aplikacji typu “proof of concept” POC
 • aplikację ułatwiającej merdżowanie jupyter notebooków
  https://nbdime.readthedocs.io/en/latest/

Profil Konrada:
https://www.linkedin.com/in/klyda/

Strona Uczymy Maszyny:
https://uczymymaszyny.pl/

Dołącz do rozmowy