Promowanie dużych modeli językowych – Sandra Kublik – Cohere

Subkrybuj na ulubionej platformie:


Rozmawiam z Sandrą Kublik – budującą Developer relations w firmie Cohere – specjalistką w dziedzinie wykorzystania dużych modeli językowych

Rozmawiamy m.in o:
– jej książce na temat GPT3
– jak humanistka może trafić na ścieżkę AI
– o byciu twórcą internetowym w branży AI
– czym zajmuje się Cohere i na czym polega praca osoby zajmującej się Developer relations
– jak Open AI i Cohere filtruje kontent produkowany przed ich duże modele
– o ciekawych zastosowaniach GPT3 i bliźniaczych modeli
– zagrożeniach jakie niesie automatyczne generowanie kontentu – spam, dezinformacja, kampanie polityczne

Książka “GPT-3: Building Innovative NLP Products Using Large Language Models”

Za tydzień dostępna na Amazonie:
https://www.amazon.com/GPT-3-Building-Innovative-Products-Language/dp/1098113624

A teraz na platformie O’Reilly Media:
https://www.oreilly.com/library/view/gpt-3/9781098113612/

YouTube:
https://www.youtube.com/c/technocratic
Twitter:
https://twitter.com/sandra_kublik

Cohere API
https://cohere.ai/

OpenAI API
https://openai.com/api/

Startupy i produkty, o których rozmawialiśmy

Viable
https://www.askviable.com/
Flowrite
https://www.flowrite.com/
AI Dungeon
https://play.aidungeon.io/
Fable Studio/ Simulation
https://fablesimulation.com/
Quickchat
https://quickchat.ai/
Github Copilot
https://github.com/features/copilot

Dołącz do rozmowy